ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
Central Juvenile and Family Court (Minburi Branch)
News

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรม(EQ-MQ) รุ่นที่ 1/2566